Førstehjælp - Jammerbugt

Jammerbugt

Viden i bevægelse

Førstehjælp

Medborgerførstehjælp - 2 aftener(7 timer)

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer som den almindelige medborger typisk kan opleve.

Se mere under "kurser"